Contact

wsmipDepartment of Theory of Foreign and Security Policy (Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa), Faculty of International and Political Studies – University of Lodz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego).

Postal:
90-127 Łódź (Lodz), ul. Składowa 41/43 (Skladowa 41/43) POLAND

Website:

E-mail:

  • security-studies@uni.lodz.pl

Name:*
E-mail*
E-mail (confirm):*
Topic:*
Your message:*